Manifest

Frågor till Umeå

Umeå har utsetts till Sveriges homovänligaste flera år i rad. Umeå är känt för att vara en schyst plats för homosar, bin, transpersoner, och queers. Kommunen använder detta i marknadsföring av staden på olika sätt. Men var finns hbt- och queer-rörelsen? Var finns den queera kulturen? Räcker det med att några (om än fantastiska!) privatpersoner anordnar queer-klubb en gång varannan månad och att det hålls en pridefestival per år för att bli Sveriges homovänligaste stad?

När bad vi queers städer att bara vara ”vänliga”? När nöjde vi oss med trevligt bemötande och att få vara med då och då? När blev queer-klubbar och pridefestivaler de enda kulturyttringar som pryddes med en regnbågsflagga, både bildligt och bokstavligt talat?

 

Vi ska

Queerförvaltningen ska förvalta och främja queer kultur i Umeå. Vi ska sätta strålkastaren på hur heteronormen tar sig uttryck i Umeås kulturliv. QF ska kritisera, vrida och vända på, samt belysa heteronormen. QF ska främja och lyfta fram icke heteronormativa föreställningar, grupper, personer, ämnen och arrangemang. Vi ska öka mångfalden och demokratiseringen av kulturlivet i Umeå. Vi ska ta makten över epitetet ”mest homovänliga staden” och göra Umeås kulturliv till vårt! Vi ska göra Umeå till den bästa kulturstaden i världen att leva i för personer som är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.

 

Queer

Med queer menar vi ”en problematisering av heteronormer, det vill säga normer kring kön, genus och sexualitet.” Föreningen utgår ifrån att det inte finns någonting fast och ”naturligt” kring kön, genus och sexualitet, utan att det genom historien, både socialt och kulturellt, har skapats normer som bestämmer vad människor kan och får göra, tänka, säga, se ut och vara, kopplat till deras kön, identitet och sexualitet.

 

Kön och makt

Queerförvaltningen erkänner att det finns en könsmaktsordning, en struktur i samhället som gör att män har ett maktövertag i samhället. Denna maktordning finns även inom hbt- och queer-rörelsen. QF ska jobba med att se varje situation som en del av denna maktordning, men också att varje situation är unik. Detta för att också kunna erkänna att det finns situationer då män och maskulinitet inte automatiskt ges störst makt. QF ska aktivt arbeta med att ifrågasätta hur makt, kön och genus ”görs” och representeras i allt arbete som föreningen gör.

 

Mångfald och intersektionalitet

QF ska vara en inkluderande och jämlik förening för alla, oavsett kön, sexualitet, könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, ålder, funktionalitet och funktionsnedsättning. Vi ska ständigt ifrågasätta vem eller vilka som har makt i en viss situation och hur olika identiteter och grupptillhörigheter påverkar varandra i just den situationen. Detta kallar vi också för ett intersektionellt perspektiv.

 

Kulturbegrepp och kvalitet

Med ”kultur” menar Queerförvaltningen olika kulturella konstformer, exempelvis bild, scenkonst, musik, dans, performance, streetart, litteratur, festivaler och så vidare. QF ska inte göra någon skillnad på ”bra” och ”dålig” kultur, smak eller stil. QF ska sträva efter en bred mångfald av arrangemang och stå bakom såväl professionella som icke-professionella aktörer. Queerförvaltningens insats när det gäller arrangemang ska dock alltid präglas av hög kvalitet.

 

Queer kultur

Queerförvaltningen benämner queer kultur som: De konstnärliga och kulturella uttryck som i sitt utförande, tematik, eller personbiografi ifrågasätter, avfärdar, problematiserar eller kritiserar heteronormativitet.

 

Samarbete och bråk

Queerförvaltningen ska aktivt samarbeta med såväl kulturaktörer som hbtq-aktörer då vi starkt tror på att samarbete gör vår kamp starkare och att konkurrens gör oss svagare. Ett viktigt syfte med QF är att samordna och mobilisera queer-rörelsens krafter för ett riktigt bra queert kulturliv i Umeå. Vi ska även ha goda relationer till kulturaktörer, professionella aktörer, föreningar, amatörer och privatpersoner.

Vi ska aktivt bråka med samhällets normer, och i största möjliga mån undvika att bråka med personer och organisationer.

 

Att frälsa andra

Föreningen ska vara en resurs för Umeås kulturinstitutioner och organisationer för att hjälpa dem att införliva ett queer perspektiv i sina verksamheter. Föreningen ska vid behov upplysa om ett queerperspektiv, queer kultur och dess betydelse för kulturinstitutioner och olika kulturella uttrycksformer.