Program: Efter helgen

Konst- och berättarworkshop
Umeå förr och nu ur hbtq-perspektiv. Vi gör enkla, roliga skriv- och berättarövningar. Ta och ge av dina och andras berättelser!
Anmälan till museipedagog ingela.wall@vbm.se
Datum: 4/10 Tid: 13-15, Västerbottens museum