Program: Söndagen

Teckenspråkstolkade föreläsningar är markerade med 

 


Making Space – Umeå Pride
SFQ presents their intersectional and anti-racist project, Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community. The lecture will highlight:

– How homophobia, transphobia, and racism are experienced within and outside of the LGBTQIA+ community for people with non-normative ethnic, social, cultural, or religious identity/backgrounds?

– How can our organization and the wider lgbtqia+ community be more inclusive, welcoming, and empowering for those of us who experience discrimination or feel that we do not belong.

Hosts: Rachel and Kabir, Swedish federation of LGBTQIA+ students (SFQ) Föreläsningen är på engelska / The lecture is in English. Lesbisk Frukost tillsammans med SFQ kommer också bjuda på vegansk fika / Lesbian Breakfast together with SFQ will provide vegan snacks/fika.
Tid: 12-14, Väven, Umeå stadsbibliotek plan 4, Upplev multisal


Skapande Söndag
Kärlek åt alla! Vi frossar i flaggor och hjärtan! Drop in med regnbågsglatt skapande
Tid: 12-16, Västerbottens museum


The power of rainbow culture and history! Nordic Rainbow Co-operation with Eastern Europe!
Denna föreläsning teckenspråkstolkas
Kortfilmer som belyser hbtq-personer i östeuropa blandas med tanke och reflektion. Filmerna som kommer visas är: They Still Smile (Belarus 60 min), Unchechen (violent interrorgation of gays in Chechnya 4 min) och LGBT Monuments (Sweden to Auschwitz to Berlin to Barcelona 4 min)
Tid: 12-13.45, Folkets hus, Nanna


Att vara bög på de heterosexuellas villkor –homonormativitet och internaliserad homofobi.
Denna föreläsning teckenspråkstolkas
Emil Åkerö är kulturvetare speciellt inriktad på gestaltningen av samkönat begär mellan män. I sin föreläsning använder han kulturella exempel för att diskutera normer inom HBTQ-spektrumet, dess förhållande till heteronormativitet och vilka konsekvenser det får.
Tid: 14-15.30, Folkets hus, Oden


Diskriminerande och exkluderande lagar
Denna föreläsning teckenspråkstolkas
Vad är HBTQI-rättigheter? Hur ser det ut med diskriminerande och exkluderande lagar runt om i världen? Vi ger er en överblick globalt, europeiskt och sist lägger vi Sverige under luppen. Hur kränks HBTQI- personers rättigheter genom lagar i Sverige idag?
Denna föreläsning arrangeras av Queer Amnesty Umeå
Tid: 16-17, Folkets hus, Oden


Arga Bin sticks- Om osynliggörande och mellanförskap i regnbågsspektrat
Denna föreläsning teckenspråkstolkas
Det är dags för bikamp och birörelse. Detta är en föreläsning som manar till motstånd mot den historia som raderat bisexuella ur regnbågsrörelserna. (fort nästa sida)

Här välter vi monosexuella normer, höjer våra röster mot osynliggörandet, vänder ut och in på mellanförskapet och surrar om begrepp som pan och queer i relation till bisexualitet.
Tid: 17.15-18.15, Folkets hus, Nanna