Pridefesten 2016

pridefesten2016bild

VÄLKOMNA till Pridefesten!

In English below.
Biljettinfo finns längre ner.

Mer info om artister/DJs kommer snart!

Uppträdanden

The Neurotics
Feministiskt melodiöst postpunkband från Umeå med en förkärlek till att utdela kängor åt gubb-­‐as.
Här är deras youtube-sida:
https://m.youtube.com/channel/UCOYhqhTsqM7mb0fsjzrIlcw
I höst släpper The Neurotics sin debut-EP!

KATJA
Firar 10 års jubileum som professionell dj och ger ut ett album med egen producerad partymusik hösten 2016. De senaste 10 åren har hon pendlat flitigt runt i Europa och USA/KANADA. Katja är en av Sveriges spännande Internationella professionella partydj som spelar allt från house, elektroniskt till kommersiell radiomusik. Med tekniska säkerhet, musikalitet, grymma konternuerliga puls i låtval, kärlek för tunga beats och liveremixer får Katja folk att dansa i extas världen över.

Camilla Påhlsson

Den 1/10 smäller det, och årets fest börjar på Äpplet!
Festa i prides namn med andra grymma hbtqai+personer, lyssna på fantastiska framträdanden och ha riktigt kul helt enkelt!

Åldersgräns: 18 år
Plats: Äpplet
Tid: 21.00 – 02.00 den 1:a oktober
Pris:
90 kr för medlemmar i Queerförvaltningen, förköp eller ej
120 kr förköpsbiljett
150 kr för biljettköp vid dörren

Ni kan bli medlemmar i Queerförvaltningen samtidigt som ni köper eran festbiljett, det kostar 50 kr/år! Då får ni också rabatt på andra saker som Queerförvaltningen ordnar.
Blir ni medlemmar i samband med biljettköp betalar ni inträdet för medlemar (90 kr) istället för grundpriset, ni betalar alltså då meldemsavgiften i samma veva (så det blir 90 kr + 50 kr).

FÖRKÖP BILJETTER:
Maila pridefestumea@gmail.com och skriv namn och personnummer, för varje person du köper biljett till. Skriv även om du/ni vill bli medlemmar.
För över summan till pg 651969-8 och skriv namn och personnummer (det behövs bara till den som mailade, vi vet då vilka du betalar åt).

Då skrivs du/ni upp på listan i festen.
Visa legitimation vid dörren så kommer ni in!

Vi ses!

In English

Welcome to the pride party!
You find ticket info below.

More info about performers/DJs coming soon!

The Neurotics
Feminist melodious post-punk band from Umeå with a fondness for criticizing sexist dudes.

This is their youtube page:
https://m.youtube.com/channel/UCOYhqhTsqM7mb0fsjzrIlcw
This fall The Neurotics releases their debut EP!

KATJA
Celebrates her 10 year anniversary as a professional DJ and releases an album with self-made party music in the fall of 2016. The last 10 years she has been busy commuting across Europe and USA/CANADA. Katja is one of Sweden’s most exciting international professional party-DJ who plays everything from house, electronic to commercial radio music. With technical precision, musicality, great continous pulse in choice of track, love of heavy beats and live remixes Katja makes people dance in ecstasy all over the world!

Camilla Påhlsson

October 1st it’s time, and the party of the year takes place at Äpplet!
Party in the name of pride with other awesome LGBTQAI+people, listen to fantastic performers and have a really good time!

Age limit: 18
Place: Äpplet
Time: 21.00 – 02.00 October 1st
Price:
90 kr for members in Queerförvaltningen, pre-buy ticket or not.
120 kr pre-buy ticket
150 kr non pre-buy ticket

You can become members in Queerförvaltningen at the same time as you buy pride party-tickets, it costs 50 kr/year! If you do, you get a discount at other events made by Queerförvaltningen.
If you become members at the same time as you buy the pride party-ticket, you pay the entrance price for members (90 kr) instead of 120/150 kr. You will then pay the member fee and the pride party-ticket price at the same time (90 kr + 50 kr).

PRE-BUY TICKETS:
E-mail pridefestumea@gmail.com and write your name and social security number, for every person you buy a ticket to. Also, write if you want to become members or not.
Pay the amount om money the tickets (and membership, if you choose to become members) cost to pg 651969-8 and write your name and social security number (you only need to write it for the person paying for the tickets, we know who else you are paying for).

Then, we will write you down at our list to the party.
Show ID at the entrance and we will let you in.

See you at the party!