Paradregler

Riktlinjer till prideparaden
 • Det är ej tillåtet att ta med sig föremål som kan skada andra.
 • Det råder alkoholförbud i paraden.
 • Det är förbjudet att täcka ansiktet eller bära mask.
 • Alla ansvarar över sina sopor och skräp. Förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan.
 • Samtliga anvisningar från Umepride’s volontärer, arrangörer och polis måste följas.
 • Tillsammmans försöker vi hålla ihop avståndet mellan grupper, målet är att inte ha några luckor i tåget.
 • Motordrivna fordon förbjudna i paraden.
 • På de vägar som bilar kör håller vi oss till en vägbana.Max tre meter i bredd, även där inga bilar körs!
 • Det är okej att ta med sig flaggor, banderoller och skyltar, förutsatt att dessa är mindre än tre meter breda. Paraden är till för att fira HBTQ-personer, visa stöttning och respekt. Skyltar som anses vara respektlösa eller påvisa budskap som inte stämmer överens med syftet till paraden får ej finnas och de som innehar dessa kommer att avvisas.
 • Vi kan inte blunda för den risk som finns att det kan uppstå motdemonstrationer vid paraden. Uppstår detta fortsätter vi lugnt att gå vidare och ger dem ingen uppmärksamhet.
 • Händer något, kontakta Paradledningen eller närmaste volontär.
  Ta med er ett glatt humör, och eventuella banderoller eller flaggor, så har vi en trevlig stund tillsammans i regnbågens tecken!
  ❤️?????