Årsmöte 2022

Välkommen på Queerförvaltningens årsmöte 2022! Mötet kommer ske i Medborgarskolans lokaler på Slöjdgatan 2. Vid mötet har du som medlem möjlighet att använda din rösträtt för att påverka vem du vill ska företräda dig i styrelsen och hur Queerförvaltningens styrelse ska bedriva sitt arbete. 

Datum: söndag den 8:e maj 2022
Tid: 13.00
Plats: Medborgarskolan, Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå

Dagordning

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år 

14. Val av revisorer samt suppleanter. 

15. Val av valberedning, minst två personer. 

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

17. Övriga frågor. 

18. Årsmötet avslutas

Välkomna,

Styrelsen för Queerförvaltningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *